>

BÜYÜKÇEKMECE


'Düşünüyorum da biz, büyüyerek çocukluk etmişiz...' Turgut Uyar

"Zihinsel Kalıplarımız...”

Günümüzün algılarımıza yansıttığı birbiriyle uyuşmayan, karmaşık görüntü karşısında önerilebilecek tek şey; hayatın farklılaşmasından kaynaklanmakta olan zenginliğimizi; eşitlik ve dayanışma duyguları ile paylaşabileceğimiz yeni bir uygarlığı kurmamız olacaktır.
Yaşam Atölyeleri için oluşturulacak workshop ve seminerlerle bir araya gelecek olan; akademisyenler, öğretmenler, veliler ve yurttaşlar; ‘Çocukların geleceğe” hazırlanabileceği süreçlere ve yöntemlere katkı verecekleri enerjiyi üreteceklerdir.

Proje sokaklarda, sosyal medyada, tv’de; ulusal eğitim kurumumuzun da tıkanmasına direnecek süreçlerin içindeki yerini alacaktır. Tüm bu veriler ulusal ve uluslararası alanda da paylaşılacaktır tabi.
‘Yapay zeka’ karşısında insanın nasıl bir kimlikle ne yöne yol alacağının küresel alanda tartışıldığı bir zamandayız. Ve bu arayışta çocukların irrasyonel yaratıcılıklarına insanlığın ihtiyacı var ve yol gösterici oldukları kabul ediliyor. Farklılıklardan beslenerek gelişmek “tek tip” yaşama sıkışmayarak geliştirilmesi; tüm dünya eğitimlerinde istenendir.
Çocukların yetişme süreçlerindeki ilişkisi, sosyal çerçevesi, eğitimi, doğa ve teknoloji karşısında gördükleri ve yükümlülük duydukları şeylerle konforlu ve mutlu olma yanılsamaları onu kendi gibi olma isteğinden ve yaratıcılığından kopararak, tek tipleştirerek; büyüklerin “zihinsel kalıpları içine kapatır!”

Yaşam Atölyeleri
İnsanın kültür kontrolü dışındaki doğa ve hayvan yaşamındaki ‘sihir’ i izlemek ve vakit geçirmeleri çocuklarımız için gerçeklik arayış yolculuklarındaki güçlerini destekleyecektir. Seçilen hayvanlar, hayvan bakıcıları ve çocukların sorularıyla gelişecek eğitmenler ile burada çocuklar yaşam boyu unutmayacakları zaman geçireceklerdir. Proje düşüncemizin kamuya sağlayabileceği destek bu çerçevede düşünülmelidir.