Seminerler

Atölye koordinasyonun; öğretmenler, akademisyenler, kanaat önderleri ve politika katılımla gündemde olması önemli. Gergin siyasi ortamı dikkate alarak, gelecek inovasyonuna iyi örnekler oluşturmalı tabii ki.
Atölyeler katılım ve dayanışma içeriğindeki temel ölçü; öğrencilerin farklı meraklarla sürdürdükleri bilgi arayışlarına destek verilmesi. Kollektif çalışmanın yenilikleri, çoksesli bakış açılarını zenginleştirirken; “öğrenmeyi yeniden öğrenmek” kazanımlarımızı artıracak kuşkusuz.

Sosyal Sorumluluk

Dünyadaki eğitim politikaları ile, yapısal ekonomik sistemler arasında değişme, çatışma, sıkışmalar içindeki arayışlara demokratik Atölyeler ; seminerler, forumlar, çalıştaylarla katkıda bulunacaktır.


 • Tasarım malz.
 • .....
 • 000 .....
 • 000 .....
 • 000 .....
 • 000 ......
 • 00 ....
 • Kaydet
 • Destekler
 • ....
 • 000 ....
 • 000 ....
 • 000 ....
 • 000 ....
 • 00 ....
 • Kaydet